انواع تست روان شناسی و تست هوش

اولین گام در مسیر رشد و موفقیت در زندگی، خودآگاهی و شناخت و فراشناخت خود است.

این که بدانیم چه پتانسیلها و استعدادهای ذاتی و درونی در ما وجود دارد و ما چه کارهایی را اگر انجام دهیم میتوانیم شادتر باشیم و با ارزشتر بوده و سریعتر به موفقیت برسیم.

(بیشتر…)

Continue Reading

10 مهارت که برای 2020 و بعد از آن نیاز دارید

ماشینهای بدون رانننده، هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی --- اینها دیگر فانتزی های مولفین یا کارگردانهای فیلمهای علمی تخیلی نیستند. اینها واقعیت آینده ماست آینده ای که تقریبا بهش رسیده ایم.…

Continue Reading
Close Menu
×

Cart