چرا بازاریابی دیجیتال برای کسب و کارتان مفید است؟

چرا باید برای کسب و کارتان بازاریابی اینترنتی کنید و چگونه؟در دنیای امروز همه به دنبال گسترش بازار خود هستند بهترین راه برای بازاریابی راه دیجیتال است کمتر کسی است…

Continue Reading
مهندسی بازار و برند شدن یک محصول
مهندسی بازار: یعنی بازارشناسی، بازارسازی، بازارگردانی، بازارداری سئو و طراحی سایت اسفهلان

مهندسی بازار و برند شدن یک محصول

خودتان را به جای یک محصول قرار دهید و برای خودتان مهندسی بازار کنید. این شروع خوبی است برای درک مطالب که در ادامه گفته میشود.

سوال اول: فکر کنید شما یک محصول هستید، چطور نسبت به خودتان مهندسی بازار را انجام می دهید؟

سوال دوم: چطور خودتان را به عنوان یک محصول، برند می کنید؟

(بیشتر…)

Continue Reading
Close Menu
×

Cart