انواع سبک های تفکر
اسفهلان - راهنمای کسب و کار شما از ایده تا برند

انواع سبک های تفکر

تفاوت ما انسانها با حیوانات در تفکر است. خداوند بعد از تکامل بدن حیوانی ما که بشر نامیده شده، روح یا آدم را به آن اضافه کرد تا انسان شود و از طریق جسم بشری بتواند در این دنیا حیات داشته باشد و با روح آدمی که عقل و احساس دارد با پروردگار خود در ارتباط باشد.

روانشناسی به ما می آموزد با شناخت خود و شناخت نحوه تفکر و تصمیمگیری خود میتوانیم خودمان را بهتر کنترل کنیم. این نوع تفکر در باره نحوه تفکر را فراشناخت می‌نامند که در انگلیسی به آن metacognition گفته می‌شود.

مقدمه

آنچه ما انسانها را نسبت به هم متمایز میکند نوع تفکر، دیدگاه، ذهنیت و تصمیمگیری متفاوت ماست.

اینکه برخی از ما انسانها به رتبه های بسیار بالا میرسیم و برخی از ما همیشه در کمترین سطح ممکن می‌مانیم به نوع تفکر و نگرش ما ارتباط دارد نه محیطی که در ان قرار داریم. البته محیط در نوع تفکر ما تاثیر زیادی میگذارد و به همین خاطر باید در انتخاب اطرافیان و فضایی که در آن قرار میگیریم بسیار دقت کنیم.

با این مقدمه در ادامه انواع سبک های تفکر را معرفی میکنیم تا بیشتر خودمان را بشناسیم و بهتر بتوانیم تحلیل کنیم.

انواع سبک های تفکر

1)تفکر مستقل یا مطلق: تفکری است فارغ و رها شده از ذهنیت گرایی، منابع تجربی، تجارب هیجانی، تفکر منطقی، دوگانگی و جدایی موضوع و ذهن
 2)تفکر انتزاعی:تفکری است که جزئی از موضوع را از دیگر اجزا تفکیک نموده و بدون توجه به اجزای دیگر، آن را مورد ملاحظه قرار می دهد.
3)تفکر تحلیلی: بر پایه جدا سازی یک موضوع به عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن. فرق آن با تفکر انتزاعی در توجه یکسان به همه اجزا است.
4)تفکر عقل سلیم: یک راه طبیعی و درونی تفکر است.این تفکر کاملاً با خرد پذیری، وجدان، استانداردهای اخلاقی و هنجارهای اجتماعی مرتبط است.
5)تفکر مفهومی: این تفکر مبتنی بر فرآیند ادراکی مفهوم پردازی یا مفهوم آفرینی است. و بر ویژگی های درونی ساختار ذهن و مرتبط است. به عبارت دیگر، زبان و فکر از طریق این تفکر با هم مرتبط هستند.
6)تفکر عینی: بر خلاف تفکر انتزاعی با ذات ملموس دنیای واقعی سرو کار دارد و با مفاهیم و ایده های انتزاع شده از موجودات و پدیده های حقیقی رابطه ای ندارد.
7)تفکر کیهانی : تفکر کیهانی (جهان شمول) برخلاف تفکر خود محور، هنگام بررسی معانی حوادث گذشته و ترتیب حوادث آینده، به جهان و تمام عالم رجوع می کند
8)تفکر انتقادی: تفکر انتقادی به معنی تفکر بی طرفانه است. تفکر انتقادی از جزم گرایی و شکاکیت اجتناب می کند و درتلاش برای پیدا کردن راه میانه ای است که از یک طرف فلسفه کل نگر در نظر گیرد و از طرف دیگر اصول را از منظری دیگر بازنگری کند و در این راه همانطور که از آخرین مفاهیم و پیشرفت های علوم استفاده می کند از پیشرفت های قبلی بشر نیز بهره مند شود.
9)تفکر خود محور از آنجایی که انسانها بطور طبیعی خود محور هستند، برای تبدیل آن به یک تفکر برونگرا، کل نگر و فراگیر، احتیاج به تلاشی ارادی و آگاهانه داریم.
10)تفکر هیجانی: تفکر هیجانی (عاطفی) مبتنی بر پایه تجربیاتی چون احساسات، هیجانات، عواطف و … می باشد. این تفکر کارکردی تنظیمی دارد؛ ، تفکر هیجانی نسبی است و با پیشداوری ها، هنجارهای اجتماعی، ارزشهای فرهنگی و … تغییر می کنند.
11)تفکر تجربی: تفکر تجربی مبتنی بر تجربیاتی است که از طریق حواس پنجگانه به انسان منتقل می شود. درست برخلاف تفکر مستقل یا مطلق که خود را از تجارب فارغ می کرد.
12)تفکر کارکردی: تفکری است که کارکردها و روابط سببی را در نظر می گیرد و زیر مجموعه ای از تفکر علمی است.
13)تفکر کل نگر: این تفکر تلاشی است برای غلبه بر محدودیت های طبیعی دانش ارجاعی ما و این تنها با گذشتن از مرزهای تعیین شده دانش ارجاعی و با استفاده از تفکر تغییر پذیر و آزادای گمانه زنی میسر است
14)تفکرشهودی: تفکر شهودی در واقع برترین قابلیت نهفته ذهن است که فراسوی محدودیت های تفکر عقلایی یا منطقی است و به امکانات و قابلیت های ناشناخته و قدرت مغز ما منتهی می شود
15)تفکر منطقی : به طور کلی تفکر منطقی یک نظر کاملاً عقلایی است که بر طبق قاعده های صحیح و منطقی پایه گذاری شده است.
16)تفکر جزء نگر: این سبک فکری در مقابل تفکر کل نگر است و سعی می کند مفاهیم و پدیده های پیچیده را با تحلیل اجزای سازنده آن بهتر درک کند و آنها را به جنبه های اساسی و مقدماتی تبدیل کند.
17)تفکر علمی: تفکر علمی تفکری است بر پایه روشهای علمی و ایده ها و نظریات مبتنی بر علم.روش علمی است که از لحاظ عقلایی قابل پذیرش و معتبر است.
18)تفکر سیستمی: تفکر سیستمی براساس نظریه سیستم ها بنا شده است. تئوری سیستم ها از دید رابطه متقابل و وابستگی متقابل پدیده ها به جهان نگاه می کند.
19)تفکر کلامی: تفکری است متکی بر حافظه کلامی ذهن که موضوعات و پدیده ها را به کمک الفاظ و زبان، شناسایی، درک و توصیف می کند.
20)تفکر دیداری: تفکری است متکی بر حافظه دیداری یابصری که موضوعات را به کمک تجسم تصاویر و اشکال آنها شناسایی، درک و توصیف می کند.
21)تفکر همگرا: تفکر همگرا تفکری است که در آن عقل دائم در تلاش است تا فرآیند تفکر خاتمه یابد و هدف غایی آن توقف فکر است.
22)تفکر واگرا: تفکر واگرا تفکری است در مقابل تفکر همگرا و دائم درتلاش است تا فرآیند تفکر، گسترده تر و بازتر گردد و هدف غایی آن رسیدن به موقعیت های تازه و جدید است.
23)تفکر منفی: تفکر منفی تفکری است که جنبه های مثبت موضوع را نادیده می گیرد و تمام توجه معطوف به جنبه های منفی می گردد.
24)تفکر عملی یا اجرایی: تفکر عملی یا اجرایی این تفکر در مقابل تفکر واکنشی یا تفکر انتقادی قرار دارد. تفکر واکنشی و انتقادی هنگامی بجریان می افتد که چیزی پیش رو باشد تا نسبت به آن واکنش یا انتقادی به عمل آید. در واقع اگر چیزی پیش روی نباشد تفکر فعال و جدی نیست.
25)تفکر خلاق یا جانبی: تفکر خلاق تفکری است مولد که تازگی و تفاوت را به ایستایی و یکنواختی ترجیح می دهد و تفکری است که در آن سیال بودن، انعطاف پذیری، بسط و ابتکار اصالت دارد. این سبک فکری در مقابل تفکر منطقی و عقلایی قرار دارد و به جای تصورات عقلی، بیشتر از تصورات خیالی و وهمی استفاده می کند.
منبع: http://www.tizbin.ir/

تفکر قالبی

تفکر طراحی

تفکر سیستمی

تفکر سیستمی شاید مهمترین نوع تفکر برای افراد و مدیران یک جامعه یا سازمان است و نداشتن دید سیستمی، خسارات زیادی به جامعه یا سازمان وارد میکند.

>> ادامه دارد …

منابع مفید برای یادگیری تفکر سیستمی

[1] کتاب “تفکر سیستمی” تالیف تقی ناصر شریعتی

[2] متمم

[3]

تفکر زیستی

تفکر زیستی در کسب و کارها، نگاهی تازه است که به بقاء کسب و کار کمک میکند. تفکر زیستی نوعی تفکر سیستمی است که از شش موضوع مهم تشکیل شده.

داشتن تفکر زیستی کمک میکند کسب و کارتان عمر بیشتری داشته باشد و با هر نوسان و بحرانی از بین نرود.

برای درک مفهوم تفکر زیستی به این لینک مراجعه کنید و توضیحات تکمیلی را همراه با ویدیوی مربوطه ببینید.

 

[box type=”bio”]

گام بزرگی برای ایجاد بهبود در زندگی و دنیایمان بردارید!

در وب سایت اسفهلان، تلاش میکنیم مطالب مفید و کارایی برای ارائه نقشه راه رشد و موفقیت فردی و تجاری برای تمام افراد علاقمند به تغییر و تحول سازنده، فراهم کنیم.

شما نیز میتوانید فقط با صرف 1 تا 10 دقیقه در این راه ما را کمک کنید. نوشتن نظرات سازنده، انتقادی و پیشنهادی میتواند ما را در رسیدن به هدف مشترکمان، یعنی داشتن جامعه و زندگی بهتر تقویت و تشویق کند.

در صورت مفید بودن این مطلب، تنها با انتشار این مطلب برای دیگران، گام بزرگی برای ایجاد زندگی و دنیای بهتر برمی‌دارید!

همیشه موفق و پیروز و شاد باشید

[/box]

This Post Has 3 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu
×

Cart