تونی رابینز چگونه اولویت بندی و تصمیم گیری می کند؟
روش تصمیمگیری تونی رابینز اسفهلان مشاوره و مربی کسب و کار

تونی رابینز چگونه اولویت بندی و تصمیم گیری می کند؟

تونی رابینز چگونه اولویت بندی و تصمیم گیری می کند؟Reviewed by ترجمه امین قاسمی اسفهلان on Sep 2Rating: 5.0آنتونی رابینز چگونه اولویت بندی و تصمیم گیری می کند؟فرآیند اولویت بندی و تصمیمگیری OOC/EMRتونی رابینز، فرآیند تصمیم گیری خود را OOC/EMR مینامد. مخفف گامهای زیر در فرآیند تصمیم گیری است.خروجی ها (Outcomes) گزینه ها (Options) عواقب و پیامدها (Concequences) ارزیابی گزینه ها (Evaluate your Options) کاهش و تسریع خسارت (Mitigate the damage) حل و فصل و تصمیم (Resolve)در ظاهر مراحل زیادی هست، اما جریان آن منطقی است و اگر میخواهید در تصمیمگیری بهتر عمل کنید، باید آن را به مراحل کوچکی خردش کنید تا بتوانید روی آن تمرکز و بهبود داشته باشید.

“وقتی ارزش خودتان برای خودتان مشخص است، تصمیمگیری آسانتر میشود.”

— Roy E. Disney

تونی رابینز چگونه اولویت بندی و تصمیم گیری می کند؟

تونی رابینز معروفترین و محبوبترین مربی توسعه فردی به روش زیر تصمیمات خود را در زندگی اتخاذ میکند

او از یک فرآیند ساده استفاده میکند به نام OOC/EMR.

زیبایی فرآیند تصمیمگیری تونی رابینز، این است که میتوانید توانایی تصمیمگیری خود را بهتر کنید و میتوانید در تمام زمینه های زندگی و کار از آن استفاده کنید.

اولویت بندی کارها و تصمیم گیری یعنی چه؟

تصمیم گیری یعنی انتخاب یک گزینه از بین چند گزینه موجود.

روش تصمیم گیری سریع و درست و اولویت بندی کارها

تعلل در تصمیم گیری درست در زندگی و کار ضررهای زیادی دارد، در کار باعث اتلاف هزینه، انرژی، زمان و ناکارآمدی تیم و کسب وکار میشود. و در زندگی فردی تعلل در تصمیم گیری سریع، باعث ایجاد فشارهای روانی و مشغول بودن ذهن و عدم تمرکز میشود.

انواع تصمیم گیری مختلفی توسط افراد مختلف استفاده میشود. مراحل تصمیم گیری در مدیریت و زندگی زیاد باهم فرق ندارد. نکته کلیدی افراد موفق مثل آنتونی رابینز، روش تصمیم گیری سریع این افراد است.

حال مهمترین سوال این است:

اولویت بندی و تصمیم گیری چه مراحلی دارد؟

روش تصمیم گیری سریع و موثر و کارا چند مرحله بسیار مهم و ضروری دارد. که در ادامه آن را یاد میگیرید.

فقط قبل از آن 4 قانون زیر را در کل روند تصمیم گیری رعایت کنید!

4 قانون برای تصمیم گیری و اولویت بندی بهتر

قبل از دانستن فرآیند تصمیمگیری و اولویت بندی، تونی رابینز 4 قانون را به اشتراک میگذارد که برای هدایت تمام تصمیگیری هایش از آن استفاده میکند.

قانون #1 – تمام تصمیمات سخت و مهم باید حتما روی کاغذ گرفته شود.

توی ذهنتون این کار را نکنید!

وقتی تلاش میکنید تصمیمگیری را در ذهن خود انجام دهید و اینقدر اهمیت دارد، معمولا به چرخه ای از موضوعات منتهی میشوید، بدون این که به تصمیم واضحی برسید.

این چرخه، استرس و نگرانی و فشار به شما اضافه میکند. نهایتا به جایی میرسید که احساس میکنید زمانی ندارید زیرا شما تحت فشار ذهنی هستید.

قانون #2 – در مورد آنچه میخواهید شفاف باشید، چرا آن را میخواهید، و از کجا میدانید که چه زمانی به آن میرسید

باید در مورد آنچه میخواهید و مقصود خودتان، شفاف باشید.

حتی اگر در مورد آنچه میخواهید آگاهی شفافی داشته باشید باز ممکن است فراموش کنید برای چه آن را میخواهید.

داشتن دلیل چیزی است که باعث میشود تصمیمتان را دنبال کنید.

در مورد موارد زیر بسیار مشخص و دقیق باشید:

 • چه میخواهید؟
 • چرا آن را میخواهید؟
 • از کجا خواهید دانست که چه زمانی به آن میرسید؟

قانون #3 – تصمیم ها و اولویت ها بر پایه احتمالات است

منتظر اطمینان کاملا مطلق نباشید!

در اغلب موارد، هرگز به چنین اطمینانی نمیرسید. باید این را به خودتان بدهید.

قانون #4 – تمام تصمیمگیری، و انتخاب اولویت ها، شفاف‌سازی ارزش است

در اغلب موارد، فقط یک خروجی ندارید.

حروجیهای بسیار زیادی دارید که باید همزمان امتحان کنید و به دست آورید.

این چهار قانون تصمیمگیری را بخاطر بسپارید وقتی فرآیند تصمیمگیری تونی رابینز را طی میکنید!

فرآیند اولویت بندی و تصمیمگیری OOC/EMR

تونی رابینز، فرآیند تصمیم گیری خود را OOC/EMR مینامد. مخفف گامهای زیر در فرآیند تصمیم گیری است.

 1. خروجی ها (Outcomes)
 2. گزینه ها (Options)
 3. عواقب و پیامدها (Concequences)
 4. ارزیابی گزینه ها (Evaluate your Options)
 5. کاهش و تسریع خسارت (Mitigate the damage)
 6. حل و فصل و تصمیم (Resolve)

در ظاهر مراحل زیادی هست، اما جریان آن منطقی است و اگر میخواهید در تصمیمگیری بهتر عمل کنید، باید آن را به مراحل کوچکی خردش کنید تا بتوانید روی آن تمرکز و بهبود داشته باشید.

1- خروجی ها

تونی رابینز با شناسایی خروجی هایی که میخواهد به آنها برسد، شروع میکند.

تونی رابینز سوالات زیر را میپرسد:

 1. چه نتیجه ای به دنبالش هستی؟
 2. چرا میخواهی به آن برسی؟

این باعث درک واضحی از آنچه به دنبال آن هستید و اهمیت و اولویت آنها برای شما میشود.

تونی رابینز میگوید:

“دلایل اول می‌آیند، و پاسخ ها دوم.

2- گزینه ها

تونی رابینز، تمام گزینه ها را روی کاغذ مینویسد. حتی آنهایی را که دور از ذهن هستند را نیز مینویسد.

چرا؟

تونی رابینز میگه، اصلی در اینجا بازی میکند. این اصل میگوید:

“یک گزینه، انتخاب نیست. دو گزینه، دوراهی است. سه گزینه، یک انتخاب است.”

تمام گزینه ها را روی کاغذ بنویسید چه آنهایی که دوست دارید و چه آنهایی که دوست ندارید.

3- پیامدها و عواقب

تونی رابینز عواقب و پیامدهای هر کدام از گزینه ها را بررسی میکند.

برای هر گزینه، سوالات زیر را میپرسد:

 1. صعودها و نزولهای هر گزینه چیست؟ یا مزایا و معایب هر گزینه چیست؟
 2. با هر گزینه چی به دست می آورید؟
 3. چه هزینه برای شما دارد؟

3- ارزیابی گزینه ها

تونی رابینز عواقب و پیامدهای هر گزینه را بررسی میکند.

برای هر گزینه یا انتخاب، سوالات زیر را میپرسد:

 1. چه خروجی هایی تحت تاثیر است؟
 2. در صورت رسیدن به خروجی، از مقیاس 0 – 10 چقدر هر یک از صعودها و نزولها، اهمیت دارد؟
 3. احتمال اینکه هر یک از صعودها و نزولها اتفاق بیافتد بین 0-100% چقدر است؟
 4. منافع یا عواقب احساسی این گزینه در صورت انجام، چیست؟

تونی رابینز از این مرحله برای حذف برخی گزینه ها از لیست، استفاده میکند.

5- کاهش و تسریع خسارت

تونی رابینز نزولها یا معایب، هر یک از گزینه های باقی مانده را بررسی میکند.

برای هر عیب یا نزولی، تونی رابینز، طوفان ذهنی از راههای دیگر ایجاد میکند تا خسارتهای آنها را کاهش دهد یا حذف کند.

6- حل و فصل و تصمیم

تونی رابینز، بر اساس محتمل ترین پیامدها، گزینه ای را انتخاب میکند که بهترین یقین و اطمینان را حاصل میکند که او به خروجیهای مطلوب و نیازهایش برسد.

تونی رابینز در این مرحلهف گامهای زیر را پیشنهاد میکند:

 1. بهترین گزینه را انتخاب کنید و تصمیم خود را تقویت کنید تا کار کند.
 2. با خودتون کنار بیایید که هر اتفاقی بیافتد، این گزینه، به شما یک پیروزی میدهد.
 3. برنامه خود را برای اجرا و پیاده سازی، طراحی کنید و سپس اقدام عظیمی انجام دهید.

تونی رابینز، خاطر نشان میکند که بهتر است یک تصمیم بگیرید و پایش کنید تا ببینید که آیا نیاز به تغییر دادن رویکرد خود دارید، تا اینکه در بی تصمیمی، فلج شده بمانید.

با چرای خودتان تصمیم بگیرید

تونی رابینز این نکته را متذکر میشود که اگر چرای خود را میدانید، تصمیمگیری ها و چسبیدن به تصمیاتتان، هر دو آسان خواهند بود، مخصوصا وقتی شرایط سخت باشد.

شما باید از بین چیزهایی که میخواهید تصمیم بگیرید آنچه میخواهید کدامیک است؟ گزینه #1، گزینه #2، گزینه #3. گاهی اوقات، قرار نیست به همه آنها برسید. ممکن است نخواهید تصمیمگیری کنید زیرا ع=غیرواقع بین هستید. شاید بتونید #1، #3، #4 و #5 را به دست بیارید.

منعطف باشید!

بفهمید چی براتون مهم هست. اون چیزی که به شما کمک میکند تصمیم بگیرید که چرا پول زیادی میخواهید یا چرا میخواهید تا ظهر بخوابید؟ شاید بهتون این امکان را بده که زندگیتون را تغییر بدین، یا کسانی را که دوست دارید را تغییر دهید، یا یک یتیم خانه راه بندازید، یا دور دنیا سفر کنید یا هر تصمیم دیگه ای.

با دانستن چرا، خیلی راحتتر میتوانید تشخیص دهید کدام بهتر از دیگری است زمانیکه میخواهید تصمیمی بگیرید و اولویت ها را انتخاب کنید.

دیگه در فلج تحلیل گیر نکنید!

شما الان، راهی برای بدست آوردن مجدد قدرت خود، و تصمیمگیری بهتر و ادامه یادگیری دارید.

اگر این مطلب براتون مفید بود آن را برای دوستانتون به اشتراک گذارید.

سوالات و پیشنهادات خود را حتما در پایین مقاله در ادامه برای ما بنویسید.

موفق و پیروز باشید

 

This Post Has 4 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu
×

Cart