DMCA.com Protection Status Protected by Copyscape
انواع تست روان شناسی و تست هوش

انواع تست روان شناسی و تست هوش

اولین گام در مسیر رشد و موفقیت در زندگی، خودآگاهی و شناخت و فراشناخت خود است. این که بدانیم چه پتانسیلها و استعدادهای ذاتی و درونی در ما وجود دارد و ما چه کارهایی را اگر انجام دهیم میتوانیم شادتر باشیم و با ارزشتر بوده و سریعتر به موفقیت برسیم. این مقاله پس از تکیل...
تفکر انتقادی چیست؟

تفکر انتقادی چیست؟

تفکر انتقادی یکی از ۱۰ مهارت مهم برای نیروی کار و کارآفرین سال ۲۰۲۰ است. تفکر انتقادی، توانایی تفکر واضح و منطقی، در مورد آنچه باید انجام دهید یا باور داشته باشید. این شامل توانایی درگیر شدن با تفکر بازتابنده و مستقل است. کسی که مهارت های تفکر انتقادی دارد قادر به...
۱۰ مهارت که برای ۲۰۲۰ و بعد از آن نیاز دارید

۱۰ مهارت که برای ۲۰۲۰ و بعد از آن نیاز دارید

ماشینهای بدون رانننده، هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی — اینها دیگر فانتزی های مولفین یا کارگردانهای فیلمهای علمی تخیلی نیستند. اینها واقعیت آینده ماست آینده ای که تقریبا بهش رسیده ایم. برای این چنین آینده ای چه مهارتهایی نیاز هست؟ در این مقاله ۱۰ مهارت که برای...

انواع تست روانشناسی برای خودآگاهی

یکی از مهمترین موضوعات در زندگی، خودآگاهی هست چرا که … با پاسخ دادن به تست روانشناسی ۱۹۰۰ و تست هوش ۵۴۰۰، و شناخت توانایی های خود میتوانید با مثبت اندیشی ۷۲۰ و تمرکز ۳۲۰ و استفاده از قدرت ذهن ۴۸۰ به هر آنچه میخواهید برسید (قانون جذب ۲۹۰۰)...