هنر تصمیم گیری (ویدیوهای انتخابی با خلاصه نکات)
روش تصمیمگیری تونی رابینز اسفهلان مشاوره و مربی کسب و کار

هنر تصمیم گیری (ویدیوهای انتخابی با خلاصه نکات)

هنر تصمیم گیری (ویدیوهای انتخابی با خلاصه نکات)Reviewed by اسفهلان - همراهی برای تغییر از دورن به برون on Oct 6Rating: 5.0هنر تصمیم گیری سخت و سریعبا هدف همراهی برای تغییر از دورن به برون، در اینجا نکات مختلف از دیدگاههای مختلف در مورد هنر تصمیم گیری سخت و سریع را خواهیم آموخت.

ما انسانها پیوسته در ضرر و زیان هستیم، مگر کسانی که تصمیمات درست می گیرند و کاری می کنند که حسرت کارهای انجام نداده را نداشته باشند.

اما تصمیم گیری در زندگی آسان نیست، حتی در ساده ترین مسائل زندگی!

در این مطلب مطالبی را از دیدگاههای افراد مختلف از TED و Youtube و منبع دیگر حمع آوری کرده ام تا در مورد تصمیم گیری باهم به نگاهی درست برسیم.

[box]

موارد آمورده شده در این مطلب، برای باز کردن ذهنمان است برای تصمیم گیری بهتر در زندگی یا در واقع برای استاد شدن در هنر تصمیم گیری

[/box]

قبلا در مورد مدیریت زمان صحبت کردیم، اما مدیریت زمان یعنی مدیریت تصمیم ها (هنر تصمیم گیری)، مدیریت رهاسازی ذهن، پاکسازی ذهن از آشعالها و تمرکز روی آنچه که شما را به هدف میرساند.

در مقاله “آنتونی رابینز چگونه تصمیم می گیرد” نیز روشی شش مرحله ای از آنتونی رابینز را برای تصمیم گیری، توضیح دادم.

در اینجا چه چیز را میخواهیم یاد بگیریم در مورد هنر تصمیم گیری؟

در اینجا یکی از مهمترین مهارتهای زندگی و توسعه فردی، یعنی “هنر تصمیم گیری سریع و سخت”، را یاد میگیریم.

از دیدگاهی دیگر، “هنر رهایی” را در زندگی یاد میگریم.

[box]

توصیه: تصمیم گیری مهارت مهمی است که خیلی از بزرگان، روان شناسان توسعه فردی همچون آنتونی رابینز و رهبران کسب و کارها در مورد آن صحبت کرده اند.

توصیه می کنم نکات مربوط به هر ویدیو را بعد از دیدن ویدیو بخوانید و با دیدگاه خود به سوالات هر بخش پاسخ دهید.

[/box]

[box type=”bio”]

بعد از هر ویدیو، نکات مهم آن را در مورد هنر تصمیم گیری در زندگی، به صورت خلاصه مینویسیم و در انتهای مقاله نیز، تمام موارد گفته شده را جمع بندی و نتیجه گیری می کنیم.

[/box]

[box type=”info”] تمام ویدیوهای انتخاب شده دارای زیرنویس فارسی هستند و برای دیدن آنها میتوانید، دکمه انتخاب زیرنویس را روی ویدیو بزنید.[/box]

1- “چگونه انتخاب (تصمیم‌گیری) را آسان کنیم”

how to make choosing easier

We all want customized experiences and products — but when faced with 700 options, consumers freeze up. With fascinating new research, Sheena Iyengar demonstrates how businesses (and others) can improve the experience of choosing.

ما دنبال محصولات و تجربیات سفارشی شده هستیم — اما وقتی مشتری ها با 700 گزینه برای انتخاب مواجه می شوند، منجمد میشوند. با تحقیق جالبی که انجام شده، خانم Heena Iyengar نشان می دهندچگونه کسب و کارها (و دیگران) می توانند تجربه انتخاب و تصمیم گیری را بهبود دهند.

 

2- چگونه انتخابهای سخت را انجام دهیم

How ro make hard choices

Here’s a talk that could literally change your life. Which career should I pursue? Should I break up — or get married?! Where should I live? Big decisions like these can be agonizingly difficult. But that’s because we think about them the wrong way, says philosopher Ruth Chang. She offers a powerful new framework for shaping who we truly are.

3- کی باید ایستادگی کنیم و کی باید رها کنیم

When to take a stand, and when to let it go

Ash Beckham recently found herself in a situation that made her ask: who am I? She felt pulled between two roles — as an aunt and as an advocate. Each of us feels this struggle sometimes, she says — and offers bold suggestions for how to stand up for your moral integrity when it isn’t convenient.

4- آیا واقعا میدانید آنچه انجام میدهید دلیلشان چیست؟

Do you really know why you do what you do

Experimental psychologist Petter Johansson researches choice blindness — a phenomenon where we convince ourselves that we’re getting what we want, even when we’re not. In an eye-opening talk, he shares experiments (designed in collaboration with magicians!) that aim to answer the question: Why do we do what we do? The findings have big implications for the nature of self-knowledge and how we react in the face of manipulation. You may not know yourself as well as you think you do.

5- عادهای شادی آور

The habbits of happiness

What is happiness, and how can we all get some? Biochemist turned Buddhist monk Matthieu Ricard says we can train our minds in habits of well-being, to generate a true sense of serenity and fulfillment.

6- جنگ بین حال و آینده خود

the battle between your present and future self

Every day, we make decisions that have good or bad consequences for our future selves. (Can I skip flossing just this one time?) Daniel Goldstein makes tools that help us imagine ourselves over time, so that we make smart choices for Future Us.

7- هنر انتخاب کردن

The Art of choosing

Sheena Iyengar studies how we make choices — and how we feel about the choices we make. At TEDGlobal, she talks about both trivial choices (Coke v. Pepsi) and profound ones, and shares her groundbreaking research that has uncovered some surprising attitudes about our decisions.

8- روش استفاده از خرد عملی

using our practical wisdom

In an intimate talk, Barry Schwartz dives into the question “How do we do the right thing?” With help from collaborator Kenneth Sharpe, he shares stories that illustrate the difference between following the rules and truly choosing wisely.

9- سه راه برای تصمیم گیری بهتر – بوسیله تفکر مشابه کامپیوتر

3 ways to make better decisions – by thinking like a computer

If you ever struggle to make decisions, here’s a talk for you. Cognitive scientist Tom Griffiths shows how we can apply the logic of computers to untangle tricky human problems, sharing three practical strategies for making better decisions — on everything from finding a home to choosing which restaurant to go to tonight.

10-

به طور روزافزونی ما تصمیمات بسیاری بر اساس اهداف و دستاوردهای زودگذر میگیریم و این یک رویکرد است که آینده را بسیار نامطمئن میکند و امنیت کمتری دارد. چطور میتونیم  برای یک آینه بهتر و طولانی مدت یاد بگیریم و فکر کنیم … مثل مقیاس طولانی مدت نوه دار شدن؟ آقای آری والاچ سه تاکتیک را به شما یاد میدهد تا ماورای لجظه فکر کنید.

We increasingly make decisions based on short-term goals and gains — an approach that makes the future more uncertain and less safe. How can we learn to think about and plan for a better future in the long term … like, grandchildren-scale long term? Ari Wallach shares three tactics for thinking beyond the immediate.

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu
×

Cart